22.6. Laco Deczi
7.7. Zrní
13.7. Hibaj
4.8. Multikulturní festival
16.8. David Kraus band
          a Daniel Suchý band

Každý poslední pátek v měsíci ZPÍVANÁ S HEROLDY (Plzeň)